Kết quả xổ số mở thưởng ngày 24/03/2017

Thống kê chu kỳ chi tiết dàn lô của kết quả xổ số miền Bắc

Để xem chu kỳ chi tiết dàn lô:
+ Bạn chọn khoảng thời gian muốn xem từ ngày -> đến ngày.
+ Nhập dãy số dàn lotto muốn xem.
+ Cuối cùng click vào: Xem kết quả.
Hệ thông sẽ hiển thị kết quả trong khoảng thời gian bạn nhập vào.

Chú ý:Thống kê cho biết 2 thống số rất quan trọng về chu kỳ xuất hiện của dàn lotto này đó là:
+ Chu kỳ dài nhất xuất hiện dàn số: cho ta biết số chu kỳ ngày dài nhất mà dàn số lotto kiểm tra mới xuất hiện.
+ Điểm gan đến nay: cho biết dàn lotto đang kiểm tra cách thời điểm hiện tại bao nhiêu ngày.
Nếu bạn muốn kiểm tra tất cả các số trong dàn đều về thì tích vào "Kiểm tra cả dàn cùng về".

  Từ ngày:

Đến ngày:

Dãy số loto cần thống kê, tối đã 4 con: (các cặp số cách nhau bởi dấu phẩy. VD: 00,01,02,03)

Kiểm tra cả dàn cùng về:

Dữ liệu kết quả miền Bắc từ 01/01/2007 đến nay

Dàn số:
Ngưỡng cực đại xuất hiện dàn số là: 0 ngày tính cả ngày về (0 đến ngày 0)
Điểm gan đến nay là: 0 ngày (Không tính ngày về gần nhất, ngày về gần nhất cả dàn là: 0)