Thống kê giải đặc biệt theo tháng của xổ số miền bắc - Trở về trang chủ

Để xem thống kê giải đặc biệt các ngày trước đây:
+ Bạn chọn biên năm muốn xem, sau đó chọn số năm muốn xem.
+ Tiếp đó nhập khoảng năm muốn xem.
+ Và cuối cùng click vào: Xem kết quả.
Hệ thông sẽ hiển thị kết quả trong khoảng thời gian bạn nhập vào.

Biên độ năm:

Khoảng năm:

Thống kê giải đặc biệt năm 2018

T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
191662
284631
311717
462274
518105
615589
713957
879708
981062
1094944
1188149
1277077
1304264
1445021
1585298
1613766
1762609
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ngày chủ nhật
Ngày thường