Kết quả xổ số mở thưởng ngày 20/01/2017

Soi cầu miễn phí

(*) "Cầu đẹp nhất" là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các thống kê phân tích khác ở trên website để tìm ra cặp số tốt nhất.
Bảng cầu đẹp nhất trong ngày

Kết quả cầu Loto đẹp nhất ngày 20/01/2017

Loto xuất hiện nhiều nhất trong tháng

15
15 lần
69
14 lần
73
14 lần
82
14 lần
95
14 lần
06
13 lần
75
13 lần
76
13 lần
80
13 lần
30
12 lần
84
12 lần
91
12 lần
07
11 lần
26
11 lần
27
11 lần
39
11 lần
49
11 lần
52
11 lần

Loto xuất hiện ít nhất trong tháng

10
1 lần
48
3 lần
86
3 lần
13
3 lần
05
3 lần
77
4 lần
16
4 lần
94
4 lần
24
4 lần
50
4 lần
20
4 lần
35
5 lần
71
5 lần
61
5 lần
36
5 lần
53
5 lần
21
5 lần
11
5 lần

Thống kê Loto gan tính đến ngày 20/01/2017

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 43 ra ngày 09/01/2017 đến ngày 19/01/2017 vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số 21 ra ngày 09/01/2017 đến ngày 19/01/2017 vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số 64 ra ngày 07/01/2017 đến ngày 19/01/2017 vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số 05 ra ngày 07/01/2017 đến ngày 19/01/2017 vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số 53 ra ngày 04/01/2017 đến ngày 19/01/2017 vẫn chưa ra là 15 ngày
Cặp số 12 ra ngày 03/01/2017 đến ngày 19/01/2017 vẫn chưa ra là 16 ngày
Cặp số 94 ra ngày 03/01/2017 đến ngày 19/01/2017 vẫn chưa ra là 16 ngày
Cặp số 35 ra ngày 03/01/2017 đến ngày 19/01/2017 vẫn chưa ra là 16 ngày
Cặp số 16 ra ngày 30/12/2016 đến ngày 19/01/2017 vẫn chưa ra là 20 ngày
Dãy lô gan theo biên bạn nhập: 43,21,64,05,53,12,94,35,16 :: Tổng số cặp là: 9

(*)1 số công cụ phân tích xổ số nên xem

Mời thánh ra số và chém gió (Lưu ý: Thảo luận theo ngày)