Kết quả xổ số mở thưởng ngày 22/02/2017

Thống kê 2 số giải đặc biệt theo tháng của xổ số miền bắc

Để xem thống kê giải đặc biệt các ngày trước đây:
+ Bạn chọn biên năm muốn xem, sau đó chọn số năm muốn xem.
+ Tiếp đó nhập khoảng năm muốn xem.
+ Và cuối cùng click vào: Xem kết quả.
Hệ thông sẽ hiển thị kết quả trong khoảng thời gian bạn nhập vào.

Biên độ năm:

Khoảng năm:

Thống kê giải đặc biệt năm 2017

T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
15138
20349
38513
49629
59298
66659
75666
82014
97681
104052
119092
127447
133439
143913
158919
163243
172338
184576
194732
203332
210548
2211
2372
2489
2596
2619
27
28
29
30
3103
Ngày chủ nhật
Ngày thường