Kết quả xổ số mở thưởng ngày 24/03/2017

Thống kê 2 số giải đặc biệt theo tháng của xổ số miền bắc

Để xem thống kê giải đặc biệt các ngày trước đây:
+ Bạn chọn biên năm muốn xem, sau đó chọn số năm muốn xem.
+ Tiếp đó nhập khoảng năm muốn xem.
+ Và cuối cùng click vào: Xem kết quả.
Hệ thông sẽ hiển thị kết quả trong khoảng thời gian bạn nhập vào.

Biên độ năm:

Khoảng năm:

Thống kê giải đặc biệt năm 2017

T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
1513824
2034901
3851354
4962917
5929845
6665915
7566635
8201449
9768107
10405201
11909238
12744795
13343974
14391340
15891941
16324300
17233891
18457663
19473265
20333260
21054898
22116675
23721550
24895932
259604
261923
2723
2898
29
30
3103
Ngày chủ nhật
Ngày thường