Kết quả xổ số mở thưởng ngày 20/01/2017

Tổng hợp kết quả đặc biệt cho ngày mai, giúp thống kê chính xác

Để xem thống kê kết quả đặc biệt cho ngày mai:
+ Bạn chọn biên độ ngày tháng muốn xem.
+ Click vào: Xem kết quả.
Hệ thông sẽ hiển thị kết quả trong khoảng thời gian bạn nhập vào. Nhờ đó bạn có thể có thêm nhiều thông tin trước khi đưa ra quyết định thống kê của mình. Nó khá hữu ích. Rất mong chương trình sẽ đem lại nhiều may mắn cho các bạn

Biên độ ngày:    

Ngày 18/02/2007 về 52447 sau đó ngày 19/02/2007 về 33855
Ngày 03/03/2007 về 44847 sau đó ngày 04/03/2007 về 76258
Ngày 21/04/2007 về 17647 sau đó ngày 22/04/2007 về 25373
Ngày 12/11/2007 về 04947 sau đó ngày 13/11/2007 về 28448
Ngày 14/12/2007 về 85247 sau đó ngày 15/12/2007 về 21266
Ngày 02/03/2008 về 07147 sau đó ngày 03/03/2008 về 62351
Ngày 20/12/2008 về 78747 sau đó ngày 21/12/2008 về 97904
Ngày 10/03/2009 về 49447 sau đó ngày 11/03/2009 về 10341
Ngày 21/05/2009 về 39547 sau đó ngày 22/05/2009 về 02192
Ngày 22/08/2009 về 58947 sau đó ngày 23/08/2009 về 33443
Ngày 01/09/2009 về 35847 sau đó ngày 02/09/2009 về 25442
Ngày 29/09/2009 về 66147 sau đó ngày 30/09/2009 về 13173
Ngày 27/01/2010 về 83647 sau đó ngày 28/01/2010 về 66996
Ngày 20/05/2010 về 71147 sau đó ngày 21/05/2010 về 92095
Ngày 13/08/2010 về 30147 sau đó ngày 14/08/2010 về 81187
Ngày 28/07/2011 về 97647 sau đó ngày 29/07/2011 về 85288
Ngày 25/04/2012 về 58547 sau đó ngày 26/04/2012 về 78460
Ngày 12/07/2012 về 16447 sau đó ngày 13/07/2012 về 75535
Ngày 14/12/2012 về 67147 sau đó ngày 15/12/2012 về 85239
Ngày 23/04/2013 về 82447 sau đó ngày 24/04/2013 về 13101
Ngày 24/02/2014 về 47447 sau đó ngày 25/02/2014 về 15342
Ngày 05/05/2014 về 90547 sau đó ngày 06/05/2014 về 80448
Ngày 18/05/2014 về 30547 sau đó ngày 19/05/2014 về 44730
Ngày 25/12/2014 về 23747 sau đó ngày 26/12/2014 về 55659
Ngày 25/03/2015 về 31447 sau đó ngày 26/03/2015 về 38024
Ngày 02/05/2015 về 92947 sau đó ngày 03/05/2015 về 85415
Ngày 25/09/2015 về 67847 sau đó ngày 26/09/2015 về 92987
Ngày 27/09/2015 về 49047 sau đó ngày 28/09/2015 về 97561
Ngày 04/04/2016 về 57747 sau đó ngày 05/04/2016 về 77541
Ngày 19/01/2017 về 80047 sau đó ngày 20/01/2017 về ???
55 :1 lần,58 :1 lần,73 :2 lần,48 :2 lần,66 :1 lần,51 :1 lần,04 :1 lần,41 :2 lần,92 :1 lần,43 :1 lần,42 :2 lần,96 :1 lần,95 :1 lần,87 :2 lần,88 :1 lần,60 :1 lần,35 :1 lần,39 :1 lần,01 :1 lần,30 :1 lần,59 :1 lần,24 :1 lần,15 :1 lần,61 :1 lần