Kết quả xổ số mở thưởng ngày 22/02/2017

Tổng hợp kết quả đặc biệt cho ngày mai, giúp thống kê chính xác

Để xem thống kê kết quả đặc biệt cho ngày mai:
+ Bạn chọn biên độ ngày tháng muốn xem.
+ Click vào: Xem kết quả.
Hệ thông sẽ hiển thị kết quả trong khoảng thời gian bạn nhập vào. Nhờ đó bạn có thể có thêm nhiều thông tin trước khi đưa ra quyết định thống kê của mình. Nó khá hữu ích. Rất mong chương trình sẽ đem lại nhiều may mắn cho các bạn

Biên độ ngày:    

Ngày 31/05/2007 về 41948 sau đó ngày 01/06/2007 về 93489
Ngày 28/09/2007 về 04548 sau đó ngày 29/09/2007 về 89549
Ngày 13/11/2007 về 28448 sau đó ngày 14/11/2007 về 69576
Ngày 09/02/2008 về 96348 sau đó ngày 10/02/2008 về 74164
Ngày 18/07/2008 về 49648 sau đó ngày 19/07/2008 về 26764
Ngày 28/05/2009 về 47348 sau đó ngày 29/05/2009 về 18084
Ngày 11/07/2009 về 91848 sau đó ngày 12/07/2009 về 71750
Ngày 25/09/2009 về 02248 sau đó ngày 26/09/2009 về 20801
Ngày 21/01/2010 về 95748 sau đó ngày 22/01/2010 về 91336
Ngày 19/03/2010 về 45948 sau đó ngày 20/03/2010 về 16224
Ngày 02/04/2010 về 96948 sau đó ngày 03/04/2010 về 99456
Ngày 19/06/2010 về 77048 sau đó ngày 20/06/2010 về 20316
Ngày 23/08/2011 về 27548 sau đó ngày 24/08/2011 về 59425
Ngày 24/02/2012 về 40948 sau đó ngày 25/02/2012 về 41674
Ngày 09/04/2012 về 57148 sau đó ngày 10/04/2012 về 50321
Ngày 11/11/2012 về 86348 sau đó ngày 12/11/2012 về 64639
Ngày 18/11/2012 về 60548 sau đó ngày 19/11/2012 về 25825
Ngày 04/12/2012 về 59048 sau đó ngày 05/12/2012 về 61775
Ngày 13/02/2013 về 50148 sau đó ngày 14/02/2013 về 26439
Ngày 19/04/2013 về 48048 sau đó ngày 20/04/2013 về 13411
Ngày 13/07/2013 về 71448 sau đó ngày 14/07/2013 về 25509
Ngày 30/09/2013 về 47648 sau đó ngày 01/10/2013 về 38960
Ngày 31/10/2013 về 57148 sau đó ngày 01/11/2013 về 59628
Ngày 29/11/2013 về 92748 sau đó ngày 30/11/2013 về 22253
Ngày 09/02/2014 về 05148 sau đó ngày 10/02/2014 về 63229
Ngày 27/02/2014 về 07448 sau đó ngày 28/02/2014 về 67736
Ngày 06/05/2014 về 80448 sau đó ngày 07/05/2014 về 96027
Ngày 23/08/2014 về 54448 sau đó ngày 24/08/2014 về 46782
Ngày 02/09/2014 về 71548 sau đó ngày 03/09/2014 về 19342
Ngày 03/03/2015 về 34548 sau đó ngày 04/03/2015 về 14455
Ngày 17/04/2015 về 34848 sau đó ngày 18/04/2015 về 89316
Ngày 15/06/2015 về 86948 sau đó ngày 16/06/2015 về 15122
Ngày 31/10/2015 về 08048 sau đó ngày 01/11/2015 về 93476
Ngày 28/02/2016 về 46648 sau đó ngày 29/02/2016 về 36733
Ngày 22/05/2016 về 06448 sau đó ngày 23/05/2016 về 93882
Ngày 29/05/2016 về 95848 sau đó ngày 30/05/2016 về 78638
Ngày 20/07/2016 về 74248 sau đó ngày 21/07/2016 về 98540
Ngày 28/07/2016 về 03248 sau đó ngày 29/07/2016 về 75446
Ngày 01/12/2016 về 04448 sau đó ngày 02/12/2016 về 16291
Ngày 21/02/2017 về 79548 sau đó ngày 22/02/2017 về ???
89 :1 lần,49 :1 lần,76 :2 lần,64 :2 lần,84 :1 lần,50 :1 lần,01 :1 lần,36 :2 lần,24 :1 lần,56 :1 lần,16 :2 lần,25 :2 lần,74 :1 lần,21 :1 lần,39 :2 lần,75 :1 lần,11 :1 lần,09 :1 lần,60 :1 lần,28 :1 lần,53 :1 lần,29 :1 lần,27 :1 lần,82 :2 lần,42 :1 lần,55 :1 lần,22 :1 lần,33 :1 lần,38 :1 lần,40 :1 lần,46 :1 lần,91 :1 lần