Kết quả xổ số mở thưởng ngày 24/03/2017

Thống kê giải đặc biệt theo tháng XSMB Cầu lô vip

Để xem thống kê giải đặc biệt các ngày trước đây:
+ Bạn chọn biên năm muốn xem, sau đó chọn số năm muốn xem.
+ Tiếp đó nhập khoảng năm muốn xem.
+ Và cuối cùng click vào: Xem kết quả.
Hệ thông sẽ hiển thị kết quả trong khoảng thời gian bạn nhập vào.

Biên độ năm:

Khoảng năm:

Thống kê giải đặc biệt năm 2017

T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
1489517183814824
2531030964990801
3733852291342654
4208967452932217
5861922299800745
6972660685975615
7953569986686735
8288206281456949
9689766668100207
10420403925208701
11077907829253838
12699749424763995
13963349493951674
14277394561381040
15024894821998441
16663328554333000
17812237703872191
18378456447628263
19800471333234365
20430334853280860
21641057954815998
22529114526670175
23008724421506750
24570891965980732
257469687204
264051934623
2709823
2883098
29
30
3131203
Ngày chủ nhật
Ngày thường