Kết quả xổ số mở thưởng ngày 22/02/2017

Tổng hợp chu kì đặc biệt

Để xem tổng hợp chu kì đặt biệt:
+ Bạn chọn biên độ ngày tháng muốn xem.
+ Chọn khoảng ngày muốn xem. (30 ngày, 60 ngày hoặc 90 ngày)
+ Cuối cùng click vào: Xem kết quả.
Hệ thông sẽ hiển thị kết quả trong khoảng thời gian bạn nhập vào.

Chú ý: Tổng hợp chu kì đặc biệt cho biết khoảng thời gian dài nhất mà đầu, đuôi, tổng không xuất hiện trong khoảng thời gian được chọn.

Biên độ ngày:

Khoảng ngày:

Thống kê chu kỳ 30 ngày gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc từ ngày 22/01/2017 đến ngày 21/02/2017
Chu kỳ đầuMax đại(30 ngày)
Đầu 0 ra ngày 31/01/2017 tính đến ngày 21/02/201721 ngày vẫn chưa ra.21 ngày
Đầu 1 ra ngày 15/02/2017 tính đến ngày 21/02/20176 ngày vẫn chưa ra.8 ngày
Đầu 2 ra ngày 04/02/2017 tính đến ngày 21/02/201717 ngày vẫn chưa ra.17 ngày
Đầu 3 ra ngày 20/02/2017 tính đến ngày 21/02/20171 ngày vẫn chưa ra.12 ngày
Đầu 4 ra ngày 21/02/2017 tính đến ngày 21/02/20170 ngày vẫn chưa ra.11 ngày
Đầu 5 ra ngày 10/02/2017 tính đến ngày 21/02/201711 ngày vẫn chưa ra.15 ngày
Đầu 6 ra ngày 07/02/2017 tính đến ngày 21/02/201714 ngày vẫn chưa ra.16 ngày
Đầu 7 ra ngày 18/02/2017 tính đến ngày 21/02/20173 ngày vẫn chưa ra.26 ngày
Đầu 8 ra ngày 09/02/2017 tính đến ngày 21/02/201712 ngày vẫn chưa ra.16 ngày
Đầu 9 ra ngày 11/02/2017 tính đến ngày 21/02/201710 ngày vẫn chưa ra.11 ngày
Thống kê chu kỳ 30 ngày gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc từ ngày 22/01/2017 đến ngày 21/02/2017
Chu kỳ đuôiMax đại(30 ngày)
Đuôi 0 ra ngày 11/01/2017 tính đến ngày 21/02/201741 ngày vẫn chưa ra.30 ngày
Đuôi 1 ra ngày 09/02/2017 tính đến ngày 21/02/201712 ngày vẫn chưa ra.18 ngày
Đuôi 2 ra ngày 20/02/2017 tính đến ngày 21/02/20171 ngày vẫn chưa ra.18 ngày
Đuôi 3 ra ngày 16/02/2017 tính đến ngày 21/02/20175 ngày vẫn chưa ra.11 ngày
Đuôi 4 ra ngày 08/02/2017 tính đến ngày 21/02/201713 ngày vẫn chưa ra.17 ngày
Đuôi 5 ra ngày 21/01/2017 tính đến ngày 21/02/201731 ngày vẫn chưa ra.30 ngày
Đuôi 6 ra ngày 18/02/2017 tính đến ngày 21/02/20173 ngày vẫn chưa ra.13 ngày
Đuôi 7 ra ngày 12/02/2017 tính đến ngày 21/02/20179 ngày vẫn chưa ra.21 ngày
Đuôi 8 ra ngày 21/02/2017 tính đến ngày 21/02/20170 ngày vẫn chưa ra.12 ngày
Đuôi 9 ra ngày 15/02/2017 tính đến ngày 21/02/20176 ngày vẫn chưa ra.7 ngày
Thống kê chu kỳ 30 ngày gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc từ ngày 22/01/2017 đến ngày 21/02/2017
Chu kỳ tổngMax đại(30 ngày)
Tổng 0 ra ngày 15/02/2017 tính đến ngày 21/02/20176 ngày vẫn chưa ra.20 ngày
Tổng 1 ra ngày 17/02/2017 tính đến ngày 21/02/20174 ngày vẫn chưa ra.10 ngày
Tổng 2 ra ngày 21/02/2017 tính đến ngày 21/02/20170 ngày vẫn chưa ra.16 ngày
Tổng 3 ra ngày 18/02/2017 tính đến ngày 21/02/20173 ngày vẫn chưa ra.16 ngày
Tổng 4 ra ngày 14/02/2017 tính đến ngày 21/02/20177 ngày vẫn chưa ra.12 ngày
Tổng 5 ra ngày 20/02/2017 tính đến ngày 21/02/20171 ngày vẫn chưa ra.14 ngày
Tổng 6 ra ngày 20/01/2017 tính đến ngày 21/02/201732 ngày vẫn chưa ra.30 ngày
Tổng 7 ra ngày 16/02/2017 tính đến ngày 21/02/20175 ngày vẫn chưa ra.12 ngày
Tổng 8 ra ngày 30/12/2016 tính đến ngày 21/02/201753 ngày vẫn chưa ra.30 ngày
Tổng 9 ra ngày 09/02/2017 tính đến ngày 21/02/201712 ngày vẫn chưa ra.17 ngày